ÅRSMØTEREFERAT 2016

Årsmøtereferatet fra årsmøte om bord på M/S Finnmarken lørdag 21. oktober 2016 er nå lagt ut. Klikk på linken: Årsmøtereferat
Husk at siden er passord belagt. (Passordet finner dere på første side i siste utgivelse av ØHRV-nytt 2/2016)