MEDLEMSKONTINGENTEN 2017 – FAMILIEMEDLEMMER

Til familiemedlemmer i Østenfjeldske Hurtigrutevenner.

Medlemsbladet ØHRV-NYTT 3/2016 er nå klar til trykking, pakking og utsendelse. Også i år vil giroer for medlemskontingenten for neste år (2017) ligge vedlagt med bladet.
På årsmøtet i år ble det enstemmig vedtatt at medlemskontingenten skulle endres for 2017 grunnet sviktende annonse inntekter.

For hovedmedlemmer endres kontingenten fra kr 250,- til kr. 350,- pr. år.
For 1 hovedmedlem + 1 familiemedlem på samme adresse endres kontingent tillegget fra kr. 100,- til kr. 150,-, til sammen kr. 500,- pr. år.

Dessverre har det oppstått en feil på giroen for familiemedlemmer, der står beløpet kr. 450,- for familiemedlemmer for 2017, dette er altså feil, vennligst endre beløpet til kr. 500,- når dere foretar betalingen.

Vi beklager så mye for ulempen dette medfører.

Med vennlig hilsen
Østenfjeldske Hurtigrutevenner
Per Lillehagen
Kasserer
ndresamilie