NYTT PASSORD FRA I DAG 2. JANUAR 2017

I dag har vi endret passordet for å kunne lese medlemsbladet, samt andre passordbelagte sider her på klubbens hjemmeside. (Passord belagte sider og medlemsblad er kun for klubbens betalende medlemmer).
Det nye passordet finner betalende medlemmer i siste utsendte medlemsblad ØHRV-nytt 3/2016 på side 4 samt på medlemsgiroen som lå vedlagt med bladet.