MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2017

Hei medlemmer,
Minner om at medlemskontingenten for 2017 forfalt til betaling 31. januar.
Medlemskontingenten for enkeltmedlemmer kr. 350,- pr. år
Medlemskontingenten for familiemedlemmer kr. 500,- pr. år (to personer som bor på samme adresse).
Klubbens kontonummer: 0535 45 21050