Kategoriarkiv: Diverse

PÅSKETUR 2018 – M/S FINNMARKEN

PÅSKETUR 2018 – FOR ØSTENFJELDSKE HURTIGRUTEVENNER MED M/S FINNMARKEN. Fra Bergen 25. mars 2018
Strekning: Bergen-Kirkenes-Bergen – Full pensjon. (Frokost lunsj, middag).
Bestill reisen gjennom Sør-Vest Reiser A/S v/Monica Våge tlf: 976 60 544 – E-post: m.vaage@sorvestreiser.no innen 1. OKTOBER 2017 å få kr. 1000,- pr. person i rabatt. (Se flyer).     Flyer_Påsketur Hurtigruten

MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2017

Hei medlemmer,
Minner om at medlemskontingenten for 2017 forfalt til betaling 31. januar.
Medlemskontingenten for enkeltmedlemmer kr. 350,- pr. år
Medlemskontingenten for familiemedlemmer kr. 500,- pr. år (to personer som bor på samme adresse).
Klubbens kontonummer: 0535 45 21050

NYTT PASSORD FRA I DAG 2. JANUAR 2017

I dag har vi endret passordet for å kunne lese medlemsbladet, samt andre passordbelagte sider her på klubbens hjemmeside. (Passord belagte sider og medlemsblad er kun for klubbens betalende medlemmer).
Det nye passordet finner betalende medlemmer i siste utsendte medlemsblad ØHRV-nytt 3/2016 på side 4 samt på medlemsgiroen som lå vedlagt med bladet.