Medlemsbladet ØHRV-nytt nr. 3 – 2017

I skrivende stund er medlemsblad nr. 3 – 2017 publisert.

(Kun for betal. medlemmer)                                                                                                                              (Husk! Nå er det nytt passord. Det nye passordet finner du på side 2 i siste utgivelse av                      ØHRV-nytt 3/2017).

Liten aktivitet i forumet

Dessverre er det liten aktivitet i diskusjonsforumet. Anmoder medlemmer til å bruke forumet mer aktivt. Er sikker på at det er noen som har ting på hjerte som en vil dele med andre. Så kom i gang folkens 🙂