Hjemmesiden

Hei medlemmer, og andre som besøker denne hjemmesiden.
Dere som er regelmessig innom på denne hjemmesiden erfarer nok at det har vært lite aktivitet.
Hver utgivelse av medlemsbladet ØHRV-nytt siden 2002 er lagt ut i PDF format, samt innkallinger og referater fra årsmøter blir lagt ut her. Medlemsbladet, innkallinger og referater er passordbelagte. Kan kun leses av betalende medlemmer.
For 10 år siden opprettet klubben en profil på Facebook.com. Profilen heter Østenfjeldske Hurtigrutevenner, og er en lukket gruppe. Det vil si at du må forespørre om å bli medlem. Alle hurtigruteentusiaster er velkomne.
For tiden er det over 600 medlemmer, og medlemstallet øker for hver dag.
Det er stor aktivitet på Facebook profilen.

Med vennlig hilsen
Østenfjeldske Hurtigrutevenner