ÅRSMØTE I ØSTENFJELDSKE HURTIGRUTEVENNER LØRDAG 12. SEPTEMBER 2020

På forespørsel fra betalende og påmeldte medlemmer til årsmøte i Østenfjeldske Hurtigrutevenner på Quality Hotel Ålesund lørdag 12. september 2020. Årsmøtepapirene vil bli sendt til deltagerne på e-post i god tid før årsmøtedagen. Om det skulle foreligge ytterligere informasjon vil det bli lagt ut her på klubbens hjemmeside.
Årsmøte vil starte ca. kl. 13:30.
Årsmøte tar forbehold om det skulle oppstå nye retningslinjer fra FHI’s i forbindelse med Covid-19 – Corona situasjonen.