ÅRSMØTEREFERAT 2020

Møtereferatet fra årsmøte i Ålesund 12. september 2020 er nå lagt ut.
Referatet er passordbelagt.