ÅRSMØTETUR 2021 – M/S KONG HARALD FRA TROMSØ 24. SEPTEMBER.

Bookingfristen i regi av Østenfjeldske Hurtigrutevenner for påmelding til klubbens årsmøtetur fra Tromsø 24. september til Trondheim, om bord på M/S Kong Harald utløp 25. juni.
For de av våre medlemmer som allikevel har ønsker om å bli med på årsmøteturen MÅ foreta booking hos Hurtigruten i egen regi.

Til de av dere som eventuelt booker årsmøtetur på egen hånd, vennligst send en e-post til klubbens leder Jon Lillehagen å gi beskjed om dere ønsker å delta på årsmøte 2021.
E-post: jonlill2@online.no