ÅRSMØTETUR 2021 – M/S KONG HARALD FRA TROMSØ 24. SEPTEMBER

Melding til våre BETALENDE medlemmer.
Vi har dessverre fått en avbestilling på en singel lugar (1 person) med begrenset havutsikt til kr, 5.520,- inkl reise, lugar og alle måltider fra Tromsø til Trondheim.
Hvis dette skulle være av interresse for noen av våre BETALENDE medlemmer å kjøpe lugaren til ovennevnte pris, så ta kontakt med klubbens leder Jon Lillehagen e-post: jonlill2@online.no eller på tlf. 901 65 252 for ytterligere informasjon.